Hamar是什么意思 Hamar的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:2 点赞:0

'Hamar'是挪威语的词语,翻译为“锤子”。在挪威语中,它不仅表示实体的锤子,还可以用于比喻性的语境。

以下是9个含有'Hamar'的例句:

1. Jeg brukte en hamar til å slå inn spikeren.(我用锤子敲入钉子。)

2. Han slo hamaren hardt på bordet for å få oppmerksomheten min.(他用锤子狠狠敲打桌子,以引起我的注意。)

3. Jeg har en hel samling av spesielle og unike hamrer.(我有一整套独特和特别的锤子收藏。)

4. Hammeren var for tung for meg å løfte.(锤子太重了,我提不起来。)

5. Hun brukte en hamar til å knuse isen i veien.(她用锤子砸碎了路上的冰。)

6. Hver timmermann trenger en pålitelig hamar.(每个木匠都需要一把可靠的锤子。)

7. Jeg fikk vondt i armen etter å ha brukt hamaren hele dagen.(我一整天用锤子工作后,胳膊疼了。)

8. Han slo meg med en hamar i spillet.(他在游戏中用锤子打败了我。)

9. Han var en god hjelper og hentet en hamar for å hjelpe meg med å reparere bilen.(他是一个好的助手,并拿了把锤子来帮助我修理汽车。)

标签:

  • 评论列表 (0