DNi是什么意思 DNi的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:13 点赞:0

DNi是什么意思 DNi的读音、翻译、用法

'DNi'是爱沙尼亚语,翻译为“数字”。这是爱沙尼亚实施的数字化身份认证系统,将个人信息数字化并与生物识别技术结合,旨在提高在线安全性和方便性。

以下是9个含有'DNi'的例句:

1. Kas sa saad mind autoga lennujaama viia? Pean DNit uuendama.(你能开车带我去机场吗?我需要更新我的数字。)

2. Kas sul on ID-kaardi lugejat? Tahan oma DNIt kontrollida.(你有ID卡读卡器吗?我想要检查我的数字。)

3. Kas ma saan rentida autot ilma DNIta?(我能否租车没有数字?)

4. Kui kiiresti DNIt uuendamine läheb?(数字更新需要多长时间?)

5. DNIt kasutatakse Eestis laialdaselt.(数字在爱沙尼亚被广泛使用。)

6. DNIt kaardi lugemine on väga lihtne.(读取数字非常简单。)

7. DNIt võimaldab inimestel online-valimistel hääletada.(数字允许人们在网上投票。)

8. Nõutav on DNIt kasutamine, kui soovite teha online-maksed.(如果要进行在线付款,则必须使用数字。)

9. DNIt kasutatakse ka meditsiiniasutustes identiteedi tõendamiseks.(数字也用于医疗机构中证明身份。)

标签:

  • 评论列表 (0