Niels Bohr是什么意思 Niels Bohr的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:68 点赞:0

'Niels Bohr'是丹麦语的名称,中文翻译为“尼尔斯·玻尔”。他是一位丹麦物理学家,被认为是现代原子物理学的奠基人。他对原子结构的研究在20世纪xx年代和xx年代引领了整个领域的发展。

以下是9个含有'Niels Bohr'的丹麦语例句:

1. Niels Bohr er kendt som faderen til moderne atomfysik.(Niels Bohr被誉为现代原子物理学之父。)

2. Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik i 1922.(Niels Bohr在xx年获得了诺贝尔物理学奖。)

3. Niels Bohr var professor i fysik ved Københavns Universitet.(Niels Bohr曾是哥本哈根大学的物理学教授。)

4. Niels Bohr udviklede Bohrs atommodel i 1913.(Niels Bohr在xx年发明了玻尔氏原子模型。)

5. Niels Bohr var en af grundlæggerne af CERN.(Niels Bohr是欧洲核子研究中心的创始人之一。)

6. Niels Bohr-tårnet er en rigtig turistattraktion i København.(Niels Bohr塔是哥本哈根真正的旅游胜地。)

7. Niels Bohr var en af de få personer, der under Anden Verdenskrig kender til Manhattan-projektet.(Niels Bohr是仅有的几个知道曼哈顿计划的人之一,在二战期间。)

8. Niels Bohr var en af de mest indflydelsesrige fysikere i det 20. århundrede.(Niels Bohr是20世纪最有影响力的物理学家之一。)

9. Niels Bohr Instituttet er en førende forskningsinstitution inden for fysik og astronomi.(Niels Bohr研究所是物理学和天文学领域领先的研究机构之一。)

标签:

  • 评论列表 (0