Peshkopi是什么意思 Peshkopi的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:8 点赞:0

Peshkopi是什么意思 Peshkopi的读音、翻译、用法

'Peshkopi'这个词语来源于阿尔巴尼亚语,是该国的一个城市名称,位于东北部地区。该词语在阿尔巴尼亚语中意为“鱼”,但它通常用作地名。下面是9个含有“Peshkopi”的例句:

1. Peshkopi është qyteti im.

翻译:Peshkopi是我的城市。

2. Unë kam vizituar Peshkopin një herë.

翻译:我曾经去过Peshkopi一次。

3. Peshkopi është një qytet i vogël.

翻译:Peshkopi是一个小城市。

4. Në Peshkop ka shumë bukuri natyrore.

翻译:在Peshkop有很多自然美景。

5. Peshkopi është e njohur për ushqimin e tij.

翻译:Peshkopi以其美食而闻名。

6. Qyteti i Peshkopit është mbrojtur nga një qytet i vjetër.

翻译:Peshkopi的城墙由一个古老的城市保护着。

7. Në Peshkop ekziston një festival i madh i muzikës popullore.

翻译:在Peshkop有一个盛大的民间音乐节。

8. Shtëpia ime është në afërsi të Peshkopit.

翻译:我的房子在Peshkopi附近。

9. Unë shkoj shpesh në Peshkop për të blerë ushqime të freskëta.

翻译:我经常去Peshkopi买新鲜食物。

标签:

  • 评论列表 (0