fissa是什么意思 fissa的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:32 点赞:0

'fissa'是荷兰语,它的中文翻译是“快点”。

这个词语通常用于表达着急的情绪,或者表示督促别人加快做某件事情的速度。常常在口语中使用,比较口语化。

以下是9个含有fissa的例句:

1. Ik heb zo'n honger, ga je mee een frietje halen? - Fissa, man! (我饿死了,一起去买个薯条吧? - 快点,兄弟!)

2. We moeten opschieten, de film begint over tien minuten. - Fissa, fissa! (我们必须快点,电影十分钟之后就开始了。- 快点,快点!)

3. Fissa vanavond bij mij thuis, zorg dat je erbij bent! (今晚在我家聚会,一定要来啊!)

4. Kom op, we moeten deze opdracht nog afmaken. - Fissa, we hebben nog maar een uur! (加油,我们还要完成这个任务。- 快点,我们只有一个小时了!)

5. Ik heb geen tijd om te wachten, fissa! (我没时间等待,快点!)

6. Fissa met die boxen, het feest kan beginnen! (把音箱都放好,派对开始了!)

7. We moeten nu echt stoppen en gaan slapen. - Ja, fissa dan maar. (我们现在真的必须停下来,去睡觉了。- 好吧,那就快点吧。)

8. Kom op, we moeten nog even doorwerken en dan zijn we klaar. - Fissa dan maar, ik wil naar huis. (加油,我们还需要继续工作一下就完成了。- 那就快点吧,我想回家。)

9. Fissa op het strand vanmiddag, ik neem mijn surfplank mee! (今天下午去沙滩聚会,我会带上我的冲浪板!)

标签:

  • 评论列表 (0