EMBi是什么意思 EMBi的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:10 点赞:0

EMBi是什么意思 EMBi的读音、翻译、用法

EMBi这个词来自于南非的语言之一——祖鲁语。其意义为“音乐”,是Zulu Music(祖鲁音乐)的简称。在南非、斯威士兰等地都广泛使用。

例句:

1. Uthando lwakhithi lihamba nge EMBi.

我们的爱情通过音乐传达。

2. Ngizokwenza EMBi ekhaya.

我将在家演奏音乐。

3. Ukuhamba kwe-EMBi kusakaza ukwazi nokuphila.

音乐之旅让我们更能领略生命。

4. EMBi iphinde imanje ezansi.

音乐再次响起。

5. EMBi inezinye izibongo ezinkulu ezingamakhosikazi.

祖鲁音乐有许多伟大女性的赞颂。

6. EMBi iyazinikela noma yini.

无论何时,音乐都能安慰。

7. Abantu abaningi babesuka abakhokhiwe ngomculo we-EMBi.

许多人因祖鲁音乐而崭露头角。

8. Izingoma zika Brenda Fie zazohlala zihlole e-EMBi.

Brenda Fie的歌曲总是在祖鲁音乐中流传。

9. Abanye bayazithanda izinhlobo zezingoma zikaLadysmith Black Mambazo zase e-EMBi.

有些人喜欢Ladysmith Black Mambazo在祖鲁音乐中的各种类型的歌曲。

标签:

  • 评论列表 (0