Rhodri Morgan是什么意思 Rhodri Morgan的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:2 点赞:0

Rhodri Morgan是什么意思 Rhodri Morgan的读音、翻译、用法

Rhodri Morgan是威尔士语中的名字,可以翻译为罗德里·摩根。他是威尔士家和前威尔士首席大臣。

例句:

1. Mae wedi bod yn rhaglenydd ar S4C yn y gorffennol. (他过去曾是S4C电视台节目主持人。)

2. Roedd Rhodri yn arweinydd Gweinidog iechyd, gwladoldeb ac atgofion Cymreig. (Rhodri曾经担任卫生,民族主义和威尔士长。)

3. Byddai'n siŵr o dynnu sylw at y ffaith bod Rhodri wedi bod yn hynod gydag achosion Cymreig drwy gydol ei y gwleidyddol. (他肯定会注意到Rhodri在整个生涯中一直非常关注威尔士事务。)

4. Roedd Rhodri yn hoff o fasnacholdeb cymdeithasol ac o ddyniaethau’r chwith, ac roedd yn enghraifft sylweddol iawn o ble’r oedd y Blaid Lafur yn eu barnu. (Rhodri非常喜欢社会主义贸易和左翼思想,并且是工党观点的重要代表。)

5. Roedden nhw'n trafod ymgyrch yn erbyn cyflwr sefyllfaoedd awyr yng Nghymru, a pham roedd Rhodri Morgan braidd yn amwys ynglŷn â chynllun estyniad ffyrdd M4. (他们讨论了反对威尔士空气污染情况的运动,以及为什么Rhodri Morgan在延长M4公路计划方面有点犹豫。)

6. Roedd Rhodri yn gweithio yn galed i sicrhau bod Cymru yn cael eu gwerthfawrogi yn y DU, ac roedd yn falch o'w wlad a'i hiaith. (Rhodri为确保威尔士在英国得到重视而努力工作,并为自己的国家和语言感到骄傲。)

7. Yn ystod ei y gyda'r Blaid Lafur, cyflwynodd Rhodri lawer o newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol, gan gynnwys cyfleoedd cyflogaeth well a gwell cymorth i blant. (在与工党一起的职业生涯中,Rhodri提出了许多社会和变革,包括更好的就业机会和更好的儿童福利。)

8. Roedd Rhodri yn gyfeillgar iawn ac yn hoffi ffurfio cyfeillgarwchau â phobl y Cynulliad, beth bynnag eu safbwyntiau gwleidyddol. (Rhodri非常友善,喜欢与议会中的人建立友谊,无论他们的立场如何。)

9. Cafodd Rhodri Morgan ei dderbyn ymchwil Ffiseg o Brifysgol o Dde Cymru yn 1965, ac ers hynny, bu'n chwarae rhan flaenllaw yn y byd gwleidyddol Cymreig am dros hanner canrif. (Rhodri Morgan在xx年获得了威尔士南部大学的物理学研究生位,并在此后半个世纪中一直在威尔士界扮演着重要角色。)

标签:

  • 评论列表 (0