Sonja Haraldsen是什么意思 Sonja Haraldsen的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:710 点赞:0

'Sonja Haraldsen'是挪威语,翻译为“索尼娅·哈拉尔森”。她是挪威国王哈拉尔五世的妻子,也是挪威现任国王哈拉尔六世的母亲。

常见翻译:索尼娅·哈拉尔森

用法:指挪威国王哈拉尔五世的妻子

9个含有'Sonja Haraldsen'的例句:

1. Sonja Haraldsen snakker flytende fransk.(索尼娅·哈拉尔森讲流利的法语。)

2. Sonja Haraldsen ble gift med kong Harald i 1968.(索尼娅·哈拉尔森于xx年与哈拉尔国王结婚。)

3. Sonja Haraldsen er berømt for sitt engasjement for kunst og kultur.(索尼娅·哈拉尔森以其对艺术和文化的热情而闻名。)

4. Sonja Haraldsen er en av Norges mest populære dronninger.(索尼娅·哈拉尔森是挪威最受欢迎的女王之一。)

5. Sonja Haraldsen har engasjert seg for å fremme kvinners rettigheter i Norge.(索尼娅·哈拉尔森致力于推动挪威妇女的权利。)

6. Sonja Haraldsen har vært gift med kongen i over 50 år.(索尼娅·哈拉尔森与国王结婚已经50多年了。)

7. Sonja Haraldsen har vært en ivrig støttespiller for norsk design og mote.(索尼娅·哈拉尔森一直是挪威设计和时尚的热情支持者。)

8. Sonja Haraldsen har vunnet flere priser for sitt engasjement for kunst og kultur.(索尼娅·哈拉尔森因其对艺术和文化的热情获得了多个奖项。)

9. Sonja Haraldsen er kjent for sitt stilfulle og elegante utseende.(索尼娅·哈拉尔森以其时尚优雅的外表而闻名。)

标签:

  • 评论列表 (0