Edvard Munch是什么意思 Edvard Munch的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:14 点赞:0

Edvard Munch是什么意思 Edvard Munch的读音、翻译、用法

'Edvard Munch'是挪威语,中文翻译为“爱德华·蒙克”。Edvard Munch是挪威著名的画家和版画家,他的代表作品《呐喊》是现代艺术的经典之一,具有很高的艺术价值和文化价值。

以下是9个含有'Edvard Munch'的例句:

1. Edvard Munch var en av de mest betydningsfulle norske kunstnerne i det 20. århundret. (爱德华·蒙克是20世纪挪威最重要的艺术家之一。)

2. Flere av Edvard Munchs mest kjente verk ble malt mens han var på reise i Tyskland og Frankrike. (爱德华·蒙克的许多著名作品是在他在德国和法国旅行期间创作的。)

3. Museet har en stor samling av Edvard Munchs malerier og trykk. (博物馆拥有大量爱德华·蒙克的画作和版画。)

4. Edvard Munchs verk har hatt en stor innvirkning på moderne kunst. (爱德华·蒙克的作品对现代艺术产生了巨大的影响。)

5. Edvard Munch malte ofte portretter av sin søster Inger. (爱德华·蒙克经常画他的妹妹英格尔的肖像。)

6. En utstilling av Edvard Munchs verker vil bli holdt på museet neste måned. (一个爱德华·蒙克的展览将在下个月在博物馆举行。)

7. Mange av Edvard Munchs malerier uttrykker angst og eksistensiell smerte. (爱德华·蒙克的许多画作表达了焦虑和存在的痛苦。)

8. Edvard Munchs maleri "Vampyr" er en av hans mest skremmende verk. (爱德华·蒙克的画作《吸血鬼》是他最令人恐惧的作品之一。)

9. Det var Edvard Munch som først brukte ordet "eksistensialisme" i en kunstnerisk sammenheng. (是爱德华·蒙克首次在艺术领域使用了“存在主义”这个词。)

标签:

  • 评论列表 (0