Gelugpa是什么意思 Gelugpa的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:94 点赞:0

1. 'Gelugpa'是藏语词语,意为“黄帽子”。

2. Gelugpa是藏传佛教的一个宗派,以该宗派创始人宗喀巴为主要代表,在、中国、蒙古等地有广泛的影响力。

3. 以下是9个含有Gelugpa的例句:

(1) དེ་རྒྱལ་མོ་ལུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དབྱིབས་སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་སྨྲ་བ་ལྟ་བའི་དབྱིན་རྩི་པོ་ཡིན། (在这个寺庙里,我们可以学习到关于Gelugpa的传统知识和实践方法。)

(2) ང་བོད་པའི་འཛིན་གླིང་འདི་ལ་དབྱིན་བསྐྲུན་འདི་ནས་བསྡུས་པ་རེད། (这个寺院是Gelugpa宗派最重要的寺庙之一。)

(3) སེམས་བསྡུས་ཚོགས་ལྡན་དེ་ཡིན་པའི་སྐོར་བཟོ་བ་དང་ཡང་ན་གཅིག་པའི་དབྱིན་བརྡ་འདི་ཚད་ལྡན་བྱ་རོགས་པ་དེ་ཐུགས་དགོ (在许多的城镇中,Gelugpa寺庙是地方文化和信仰的核心。)

(4) སློབ་གྲྭ་སྨན་རྫོང་བདག་འཛིན་གྱི་མེ་ལོང་དང་ཡང་ན་བོད་པའི་རོགས་པར་སྐུལ་བྱེད་དང་ལྷུག་གི་སྙིང་པོ་རེད། (在,Gelugpa宗派的佛教学者在文化和历史上扮演着重要的角色。)

(5) གནས་བོད་ཀ་དང་གནས་དོན་གྱི་དབང་དངོས་སྤྱི་བོར་བསྡུས་ནས་བྱེད་དགོ (在藏区和中国其他地区,Gelugpa寺院是重要的朝圣目的地。)

(6) 们以红色、白色、青色、黑色和代表五大宗派,其中代表Gelugpa宗派。(汉语)

(7) 每年的迎神节期间,Gelugpa寺院会举行盛大的仪式。(汉语)

(8) Gelugpa宗派传承了许多宝贵的佛教经典。(汉语)

(9) 这座Gelugpa寺庙修建于17世纪,是一座历史悠久的建筑。(汉语)

标签:

  • 评论列表 (0