accu是什么意思 accu的读音、翻译、用法

作者: 用户投稿 阅读:11 点赞:0

accu是荷兰语中的词语,翻译为“可靠的”或“精准的”。

accu是荷兰语中的词语,翻译为“可靠的”或“精准的”。

在医学和科技领域中,accu常常用来描述测量或测试结果的准确性或精度。在荷兰语中,它还可以表示电池或蓄电池。

以下是9个含有accu的例句:

1. De accu van mijn telefoon is bijna leeg. (我的手机电量快没了。)

2. Hij heeft een accuraat geheugen. (他记忆力很准确。)

3. De weersvoorspellingen zijn niet altijd accuraat. (天气预报并不总是准确的。)

4. De accu’s van elektrische auto’s moeten regelmatig worden opgeladen. (电动汽车的电池需要定期充电。)

5. Het is belangrijk om een accuraat beeld van de situatie te hebben voordat maatregelen worden genomen. (在采取行动之前,了解情况的准确情况很重要。)

6. De accu’s van mijn horloge zijn leeg. (我的手表电池没电了。)

7. De resultaten van het onderzoek waren accuraat en betrouwbaar. (研究结果准确可靠。)

8. De accuraatheid van dit meetinstrument is ongekend. (这个测量仪器的准确度是无与伦比的。)

9. Ik kocht deze zaklamp omdat hij een oplaadbare accu heeft. (我购买了这个手电筒,因为它有可充电的电池。)

标签:

  • 评论列表 (0